Cookies

 

Čo sú to súbory cookies?

Sú to subory vytvárané web-stránkami, ktoré ste navštívili a ukladajú sa na počítačoch užívateľov. Informácie uložené v súboroch slúžia na neskoršie použitie v rámci web-stránky.

Existujú rôzne typy cookie súbrov (cookies), využívajú sa na rôzne účely a obsahujú rôzne informácie.

Súbory cookie relácie sú uložené dočasne v pamäti (napr. zapamätanie jazyka). Tieto súbory nie sú uložené dlhodobo a vymazávajú sa zároveň s vypnutím prehliadača.

Trvalé (sledovacie) cookies majú svoju životnosť určenú navštívenou web-stránkou a slúžia na uchovávanie informácií medzi jednotlivými návštevami. Pomáhajú web-stránkam pamätať si nastavenia (dĺžka zapamätania môže byť rôzna) a vedia rozoznať, že ste už stránky navštívili a podľa toho sa prispôsobiť vašim potrebám.

Close